SlužbyNabízené služby

MY Vám zajistíme kompletní servis služeb a VY se věnujte naplno své práci, která Vás baví. Outsourcujte služby u nás a ušetřete!


Vedení účetnictví

Kompletní vedení Vašeho účetnictví, které je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví, účetních standardů a dalších návazných předpisů.

Zpracování předaných účetních dokladů dle platných norem a zákonů
Zpracování přiznání k DPH – jak pro čtvrtletní, tak měsíční plátce
Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
Zpracování účetních závěrek, inventarizace jednotlivých účtů, sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvaha
Zpracování silniční daně
Zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
Zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
Účetní reporty
Rekonstrukce účetnictví
Zpracování podkladů pro banky
Kontrola již zpracovaných dokladů
Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
Účetní a daňové poradenství a konzultaceVedení daňové evidence
Stejně jako u vedení účetnictví poskytujeme naše služby klientům i při vedení jejich daňové evidence.

Zpracování předaných účetních dokladů dle platných zákonů
Vedení všech zákonem daných knih a evidencí
Zpracování přiznání k DPH – jak pro čtvrtletní, tak měsíční plátce
Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Zpracování přehledů pro SP a ZP
Stav neuhrazených závazků a pohledávek
Zpracování silniční daně
Zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
Zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
Účetní a daňové poradenství a konzultaceMzdy a personalistika

Zpracování mzdové agendy
Vedení mzdového účetnictví
Zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu
Vyhotovení výplatních pásek
Zaslání příkazu k úhradě se všemi zákonnými platbami
Přihlášky, odhlášky zaměstnanců
Zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance nebo vydání Potvrzení o příjmu
Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
Zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážková daň
Mzdové listy
Zastupování při kontrolách na ČSSZ a na zdravotních pojišťovnách, příprava dokladů
Vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti
Vyhotovení výpovědi z pracovního poměru, dohod o ukončení pracovního poměru
Administrativní služby

Skenování a kopírování dokladů
Kontrola, třídění, zpracování dokladů
Archivace důležitých dokumentů
Pomoc při přípravě potřebných dokladů a dokumentace
Zpracování obchodní korespondence
Správa datové schránky
Doručování dokumentů (osobně, poštou, sken)
Vystavování faktur
Příprava platebních příkazů a pravidelné výkazy k platbám
Zpracování statistik a výkazů, jak pro Český statistický úřad, tak pro Vaše potřeby
Vymáhání pohledávek – správa pohledávek, zasílání měsíčního reportu pohledávek, písemné upomenutí, obvolávání dlužníků, předání k právnímu
   zástupci
Tisk, šanony a kancelářské potřeby
VIRTUÁLNÍ SÍDLA A KANCELÁŘE
Poskytnutí sídla společnosti, virtuální kancelář

Jste začínající společnost a nemáte dostatečné finanční prostředky na zařízení vlastních kancelářských prostor a měsíční pronájem je pro Vás příliš
   drahý?
Nechcete mít sídlo u sebe doma a ztratit tak soukromí?
Bydlíte v nájmu a majitel Vám nechce takovou změnu povolit?
Chcete vystupovat pod prestižní pražskou adresou?
Nechcete podstupovat časté kontroly ze strany Finančního úřadu?

Jsme tu právě pro Vás

Právnickým i fyzickým osobám poskytujeme sídlo společnosti, které si nechají zapsat do obchodního/živnostenského rejstříku.
Pro fyzické osoby podnikatele pak tzv. místo podnikání, které je zapsáno v živnostenském rejstříku.
Virtuální kancelář od společnosti Ripex Consulting Vám ulehčí Vaše podnikání.

Nabízíme Vám více, než jen adresu zapsanou v rejstříku

zřízení sídla společnosti
zřízení poštovní adresy
příjem a úschova pošty a zásilek
skenování došlé pošty
zasílání upozornění o došlé poště e-mailem
přeposílání došlé pošty
faxovou i telefonní linku s možností nasměrování

Přehled virtuálních sídel:

Praha 5 (Radlická)
Kolín (Plynárenská 671)

Výhody virtuální kanceláře:

Finanční úspora - neplatíte za pronájem kanceláří, mzdy, vytápění, vodu, elektrickou energii apod.
Poskytneme Vám zasedací místnost pro Vaše důležitá jednání s přístupem na internet, včetně potřebného servisu.
Umístění sídla Vaší společnosti je otázkou prestiže. Pokud se Vaše sídlo nachází v prestižní lokalitě, zájem zákazníků tak může vzrůst.
Kompletní administrativní servis.
Pravidelné přeposílání pošty či zasílání naskenované e-mailem..

Pronájem prostor

Pokud nemáte dostatečné prostory, kde pořádat důležitá jednání s Vašimi obchodními partnery, porady se zaměstnanci, školení, nebo se Vám nevyplatí platit měsíční nájem za užívání kancelářských prostor, nabízíme k pronájmu naše modernizované prostory na adrese Plynárenská 671, Kolín, které Vám po vzájemné domluvě rádi ukážeme.

Ušetříte náklady za pronájem - za kancelář či zasedací místnost platíte pouze tehdy, když jí skutečně potřebujete.
Získáte profesionální servis bez nutnosti zaměstnávat vlastní zaměstnance.
K pořádání Vašich důležitých jednání jsme schopni zajistit také odpovídající občerstvení dle domluvy.
Odpadne Vám starost se zajištěním provozu Vaší kanceláře a s tím spojené náklady za IT, úklid, pojištění.
ODBORNÁ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE
Pořádání odborných seminářů, školení

Organizujeme odborná školení a semináře v oblasti účetnictví, daní a mezd vždy s ohledem na novely zákonů a prováděcích vyhlášek.
Pro pořádání školení a seminářů máme své vlastní nově zrekonstruované prostory, ale můžeme Vás navštívit i ve Vaší společnosti.
O všech pořádaných kurzech či seminářích budeme informovat na našich webových stránkách.

Překladatelská a lektorská činnost

Zdokonalte sebe či své zaměstnance s naším rodilým mluvčím v anglickém jazyce.

Lektorská činnost
Překlady do angličtiny
Překlady z angličtiny
Tlumočení do angličtiny
Tlumočení z angličtiny
Psaní textů
Korektury textů


Wayne John Howard
Pomůže Vám zdokonalit se v anglickém jazyce. Jeho cílem je, abyste z hodin chodili spokojeni a vraceli se s nadšením.


Implementace informačních a účetních systémů do Vaší společnosti

Kontaktujte nás