ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení účetnictví
Vedení daňové evidence

Více

MZDY A PERSONALISTIKA

Zpracování mezd
Personalistika

Více

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Administrativní služby
Archivace

Více

VIRTUÁLNÍ SÍDLA A KANCELÁŘE

Poskytnutí sídla společnosti
Virtuální kancelář
Pronájem prostor

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Odborná školení a semináře
Překladatelská činnost
Lektorství

Více

Naše cíle

Vnímáme přání a potřeby klientů.
Naším cílem je maximálně zjednodušit život firmám a ušetřit podnikatelům čas, který věnují administrativní činnosti. Chceme převzít za podnikatele starosti, tak aby se mohli věnovat své hlavní činnosti, která jim přináší zisk.

Aktuality a Informace

Daňový řád

Úrok z daňového odpočtu – § 254a odst. 1 a 2 DŘ Podle ust. § 254a odst. 1 DŘ nově platí, že daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně ode dne následujícího po uplynutí doby 4 měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení, ze […]

Přepracována metodika EET z května 2017

nové vymezení příjmů z drobné vedlejší podnikatelské činnosti pro veřejně prospěšné poplatníky (spolky..) trvale vyjmuty z EET (v zákoně není definováno – jen v metodice) – např. ples požárníků. Metodika říká, že to je do 300 tis. Kč nebo 5% celkových příjmů veřejně prospěšného poplatníka (předtím bylo 175 tis. Kč) nezaměňovat s limitem 175 tis. […]

GDPR – General Data Protection Regulation

od 25. 5. 2018 zjednodušení podnikání, aby v každé zemi nebyly jiné podmínky pro ochranu dat nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů doprovodný zákon – v čl. XV změna daňového řádu, v čl. XVI změna zákona o FS ČR dozor nad dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů – stránky ÚOOÚ […]

Zajímavé závěry z Koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a zajímavá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

KOOV č. 513/15.11.2017 – okamžik vzniku příjmu pro poplatníka s daňovou evidencí v případě prodeje prostřednictvím platební brány (e-shop). Podle závěru daňové správy zdanitelný příjem vzniká v okamžiku, kdy se poplatník dozví z platební brány, že zákazník zaplatil a ne až v okamžiku fyzického připsání částky bezhotovostní platby na účet. KOOV č. 510/15.11.2017 – zřejmě bude projednán […]

Domluvte si schůzku

Vyplňte základní údaje a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat zpět.