ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení účetnictví
Vedení daňové evidence

Více

MZDY A PERSONALISTIKA

Zpracování mezd
Personalistika

Více

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Administrativní služby
Archivace

Více

VIRTUÁLNÍ SÍDLA A KANCELÁŘE

Poskytnutí sídla společnosti
Virtuální kancelář
Pronájem prostor

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Odborná školení a semináře
Překladatelská činnost
Lektorství

Více

Naše cíle

Vnímáme přání a potřeby klientů.
Naším cílem je maximálně zjednodušit život firmám a ušetřit podnikatelům čas, který věnují administrativní činnosti. Chceme převzít za podnikatele starosti, tak aby se mohli věnovat své hlavní činnosti, která jim přináší zisk.

Aktuality a Informace

Daně z příjmů

Zvýšení maximálních částek penzijního a životního pojištění Za zdaňovací období roku 2017 je možné si uplatnit jako položku snižující základ daně z příjmů fyzických osob (nezdanitelnou část základu daně) částku zaplaceného pojistného na kapitálové životní pojištění až ve výši 24 tis. Kč (oproti stávajícímu limitu 12 tis. Kč ročně). Stejnou částku, tj. 24 tis. Kč lze […]

Daň z přidané hodnoty

Nařízení Rady EU č. 1042/2013 od 1. 1. 2017 Dochází mj. ke zpřesnění vymezení služeb souvisejících s nemovitostí, kam patří i údržba a opravy, inspekce a kontrola strojů nebo zařízení, pokud se tyto stroje nebo zařízení považují za nemovitost. Zatím vůbec není v naší legislativě. Stravovací a restaurační služby  V případě „balíčků“, např. hotel, který zvlášť účtuje poplatek […]

Novelizace prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Oproti „revolučním změnám“ platným od roku 2016 se tentokrát nejedná o nijak zásadní změny, pouze o změny v terminologii. Od roku 2018 namísto „dlouhodobý majetek“ se bude používat „stálá aktiva“ namísto „nehmotných výsledků výzkumu a vývoje“ – „nehmotné výsledky vývoje“  – výzkum už není nehmotným majetkem. Novelizace i ČÚS – Finanční zpravodaj č. 10

Domluvte si schůzku

Vyplňte základní údaje a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat zpět.