ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení účetnictví
Vedení daňové evidence

Více

MZDY A PERSONALISTIKA

Zpracování mezd
Personalistika

Více

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Administrativní služby
Archivace

Více

VIRTUÁLNÍ SÍDLA A KANCELÁŘE

Poskytnutí sídla společnosti
Virtuální kancelář
Pronájem prostor

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Odborná školení a semináře
Překladatelská činnost
Lektorství

Více

Naše cíle

Vnímáme přání a potřeby klientů.
Naším cílem je maximálně zjednodušit život firmám a ušetřit podnikatelům čas, který věnují administrativní činnosti. Chceme převzít za podnikatele starosti, tak aby se mohli věnovat své hlavní činnosti, která jim přináší zisk.

Vyzkoušejte si kvalitu našich služeb první tři měsíce ZDARMA!

Aktuality a Informace

Daňový řád

Úrok z daňového odpočtu – § 254a odst. 1 a 2 DŘ Podle ust. § 254a odst. 1 DŘ nově platí, že daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně ode dne následujícího po uplynutí doby 4 měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení, ze […]

Přepracována metodika EET z května 2017

nové vymezení příjmů z drobné vedlejší podnikatelské činnosti pro veřejně prospěšné poplatníky (spolky..) trvale vyjmuty z EET (v zákoně není definováno – jen v metodice) – např. ples požárníků. Metodika říká, že to je do 300 tis. Kč nebo 5% celkových příjmů veřejně prospěšného poplatníka (předtím bylo 175 tis. Kč) nezaměňovat s limitem 175 tis. […]

GDPR – General Data Protection Regulation

od 25. 5. 2018 zjednodušení podnikání, aby v každé zemi nebyly jiné podmínky pro ochranu dat nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů doprovodný zákon – v čl. XV změna daňového řádu, v čl. XVI změna zákona o FS ČR dozor nad dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů – stránky ÚOOÚ […]

Zajímavé závěry z Koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a zajímavá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

KOOV č. 513/15.11.2017 – okamžik vzniku příjmu pro poplatníka s daňovou evidencí v případě prodeje prostřednictvím platební brány (e-shop). Podle závěru daňové správy zdanitelný příjem vzniká v okamžiku, kdy se poplatník dozví z platební brány, že zákazník zaplatil a ne až v okamžiku fyzického připsání částky bezhotovostní platby na účet. KOOV č. 510/15.11.2017 – zřejmě bude projednán […]

Domluvte si schůzku

Vyplňte základní údaje a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat zpět.

Daňový kalendář