Omezení výdajových paušálů u živnostníků od r. 2015 (daň z příjmu)

Podobně jako limity paušálů (výdajů uplatněných procentem z příjmů) fyzických osob s příjmy s podnikání, které není živností a s příjmy pronájmu, jež byly zavedeny v roce 2013, se od roku 2015 „zastropují“ i paušály u živnostníků a poplatníků s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. U neřemeslných živností (paušál 60%) bude tento strop činit 1,2 mil. Kč a u řemeslných živností + zemědělců (paušál 80%) bude strop činit 1,6 mil. Kč.

Zajímavostí je zde i situace, kdy např. zedník bude provozovat svoji činnost bez živnostenského oprávnění (např. z důvodu toho, že mu zatím nebylo vydáno, ale do konce příslušného zdaňovacího období vydáno bude). Do konce roku 2014 by takový příjem byl zdaněn v rámci ust. § 10ZDP (ostatní příjmy). V roce 2015 bude již takový příjem posuzován jako příjem z podnikání (ust. § 7 ZDP), avšak paušální výdaj v takovém případě nebude uplatněn ve výši 80%, nýbrž 40%.

Stejný režim pro sdružení fyzických osob a spolupracující osoby jako u zastropovaných paušálů v roce 2013.

Posted in Aktuality.