ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení účetnictví
Vedení daňové evidence

Více

MZDY A PERSONALISTIKA

Zpracování mezd
Personalistika

Více

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Administrativní služby
Archivace

Více

VIRTUÁLNÍ SÍDLA A KANCELÁŘE

Poskytnutí sídla společnosti
Virtuální kancelář
Pronájem prostor

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Odborná školení a semináře
Překladatelská činnost
Lektorství

Více

Naše cíle

Vnímáme přání a potřeby klientů.
Naším cílem je maximálně zjednodušit život firmám a ušetřit podnikatelům čas, který věnují administrativní činnosti. Chceme převzít za podnikatele starosti, tak aby se mohli věnovat své hlavní činnosti, která jim přináší zisk.

Vyzkoušejte si kvalitu našich služeb první tři měsíce ZDARMA!

Aktuality a Informace

Od 1.4.2014 se výrazně rozšiřuje uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti

V této informaci si dovolujeme připomenout, že od 1.4.2015 dochází k významnému rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge). Podle prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (ve znění opravy tiskové chyby v částce Sbírky zákonů č. 3/2015) vydaného na základě § 92f a přílohy č. 6 zákona o DPH dochází od 1.4.2015 k rozšíření použití režimu […]

Zvýšení základní sazby minimální mzdy

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 15. září 2014 nařízení vlády č. 204/2014 Sb., změně výše citovaného nařízení o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy. Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění se nemění. Více na www.mpsv.cz

Omezení výdajových paušálů u živnostníků od r. 2015 (daň z příjmu)

Podobně jako limity paušálů (výdajů uplatněných procentem z příjmů) fyzických osob s příjmy s podnikání, které není živností a s příjmy pronájmu, jež byly zavedeny v roce 2013, se od roku 2015 „zastropují“ i paušály u živnostníků a poplatníků s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. U neřemeslných živností (paušál 60%) bude tento strop činit 1,2 mil. Kč a […]

Sleva za umístění dítěte

Nová sleva na dani „za umístění dítěte“, kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto […]

Domluvte si schůzku

Vyplňte základní údaje a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat zpět.

Daňový kalendář